Zgodovina

 • 1896
  češki ing. Špalek kupi mlin in začne s proizvodnjo kovinskih elementov, tudi ključavnice.
   
 • 1908
  nova lastnica je Anne Hartmann.
   
 • 1909
  podjetje prevzame dr. Hermann Bessemer KREINISCHE EISENWAREN FABRIK G.m.b.H. in Stein.
   
 • 1911/12
  med delavci Titana najdemo kasnejšega predsednika SFRJ – JOSIPA BROZA
  TITA.
   
 • 1914-18
  MAX Lowetzki KREINISCHE EINSENWARENFABRIK Alex Nagel STEIN
   
 • 1919kljucavnice stare
  Proizvodnja prvih vdolbnih ključavnic in zagon livarne.
   
 • 1922
  Družba se poimenuje v “TITAN” HRVATSKO DIONIČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINO ŽELJEZOM, ZAGREB.
   
 • 1925
  Tovarno kupi OLT iz Osijeka / Hrvaška.
   
 • 1933-1939    
  Proizvodnja okovja za vrata, pohištvenih ključavnic, mlinčkov za kavo im mesoreznic. V letih pred 2. svetovno vojno je tovarna doživela skokovit napredek.
   
 • 1933
  se je podjetje preusmerilo v izdelavo fitingov, pohištvenih ključavnic, tehtnic, uteži in različnih gospodinjskih strojčkov. Vojno je tovarna preživela nepoškodovana in je intenzivno nadaljevala s proizvodnjo omenjenih programov.
   MONTAZA 1960
 • 1945-48
  Titan postane državno podjetje v socialistični državi.
   
 • V 60-ih letih
  se je dokončno oblikoval proizvodni program, ki z manjšimi spremembami tvori jedro današnjega in prihodnjega razvoja Titana: posodobljena je bila livarna in obdelava litine in pričela se je proizvodnja cilindričnih ključavnic.
   
 • 1962
  Modernizacija opreme in pričetek proizvodnje cilindrov. Prvi izdelki za izvoz.
   
 • 1970
  se je začel uvajati program za prehrambeno dejavnost, ki je kasneje ugasnil, in program proizvodov za enocevni sistem ogrevanja, ki ga Titan uspešno trži še danes.
   
 • 1974
  Zagon prvega zmogljivejšega računalnika (IBM).
   
 • 1990montaza cilindri 1
  Začetek procesa privatizacije.
   
 • V letu 1995 smo za sistem kakovosti pridobili certifikat ISO 9001, za kakovost izdelkov pa DIN certifikat za cilindrične ključavnice, kar nam je omogočilo obstoj na osvojenih tujih trgih in prodor na nove trge.
   
 • 1996
   V skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju je Titan vpisan v sodni register kot delniška družba. Hkrati je doživljal organizacijske in statusne spremembe.
   
 • 2001
  Izočitev livarske dejavnosti, livarski program poteka v druzbi Poslovni sistem Cimos,Titan Livarna d.o.o. Program storitev in izdelkov se ni spremenil.
   
 • 2002
  V septembru in novembru je prispela  ponudba za prevzem in nakup s strani  Securidev DAD
   
 • 2003
  TITAN po prevzemu prešel v večinsko last francoskih družb Securidev in Decayeux Industrie in postal član skupine Securidev.
   
 • 2003
  Nov ISO certifikat 9001/2000.
   
 • 2004
  Razvoj industrijske in tržne sinergije s Skupino.
   Certifikat ISO 9001
 • 2004
  Vstop Slovenije v Evropo.
   
 • 2005
  Prenos orodjarne v samostojno hčerinsko podjetje EURO-TOOLS (v 100% lasti Titan d.d.).
   
 • 2008
  Vpelje se nov informacijski sistem Navision.
   
 • 2009
  Del proizvodnje vdolbnih ključavnic iz Titana preseljen v sestrsko podjetje Metalplast na Poljsko, hkrati pa iz CR Torino k nam preide proizvodnja varnostnih ključavnic. Začnemo s proizvodnjo cilindričnih vložkov višjega varnostnega razreda.
   
 • 2010
  Obnovitvena presoja ISO 9001/2008.

 

 • 2015
  Sprememba naziva družbe v DOM-TITAN, varnostni sistemi zaklepanja d.d.