nekatere naše reference so: • ALCU, d.o.o., Kamnik
 • AREX, d.o.o., Šentjernej
 • BENGLAS, d.o.o., Mozirje
 • DARS, d.d., Celje
 • ELEKTRO GORENJSKA, d.d., Kranj
 • ELEKTRO LJUBLJANA, d.d., Ljubljana
 • ELEKTRO PRIMORSKA, d.d., Nova Gorica
 • ELEKTRONABAVA, d.o.o., Ljubljana
 • ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana
 • ETA CERKNO, d.o.o., Cerkno
 • FILC, d.d., Mengeš
 • FLOK, d.o.o., Komenda
 • HIT, d.d.NOVA GORICA, Nova Gorica
 • ISTRABENZ PLINI, d.o.o., Koper
 • JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD, d.o.o., Dravograd
 • JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG, d.o.o., Ravne na Koroškem
 • JEKLOPROM, d.o.o., Kočevje
 • JGZ "KOZJAK" MARIBOR, Maribor
 • JP KPV d.o.o., Vrhnika
 • JP KSP LITIJA d.o.o., Ljubljana
 • JZ RTV SLOVENIJA, Ljubljana
 • JZ ŠPORT LJUBLJANA, Ljubljana
 • JZ ŠTUDENTSKI DOMOVI, Ljubljana
 • KABEL TV, d.o.o., Petrovče
 • KOMUNALNO PODJETJE, d.o.o., Velenje
 • LIP POHIŠTVO, d.o.o., Bohinjska Bistrica
 • MEDICOP, d.o.o., Murska Sobota
 • MOBITEL, d.d., Ljubljana
 • OBČINA BRASLOVČE, Braslovče
 • OBČINA LITIJA, Litija
 • PARKS 1, d.o.o., Ljubljana
 • PETROL TEHNOLOGIJA, d.o.o., Ljubljana
 • PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško
 • PIVOVARNA UNION, d.d., Ljubljana
 • PLINARNA MARIBOR, d.o.o., Maribor
 • POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR, Maribor
 • ROTOPRINT, s.p., Ljubljana-Črnuča
 • RS, MINISTRSTVO ZA NOTRANJE
 • RS, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Ljubljana
 • RS, MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Ljubljana
 • RS, SLUŽBA VLADE RS ZA RAZVOJ IN EVROPSKE ZADEVE, Ljubljana
 • RTV SLOVENIJA, Ljubljana
 • SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Ljubljana
 • SŽ - CD LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana
 • SŽ - PE INFRASTRUKTURA,,d.o.o., Ljubljana
 • SŽ - TOVORNI PROMET, d.o.o., Ljubljana
 • SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA, Ljubljana
 • TEHNOMATICA, d.o.o., Trzin
 • TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana
 • TELEMACH, d.o.o., Ljubljana
 • UNIOR, d.d., Zreče
 • VIPAP VIDEM KRŠKO, d.d., Krško
 • ZARJA ELEKTRONIKA, d.o.o., Kamnik