nekatere naše reference so: • OŠ ANTONA UKMARJA, Koper
 • OŠ SAVSKO NASELJE, Ljubljana
 • OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH, Šmarje pri Jelšah
 • PEDAGOŠKI INŠTITUT, Ljubljana
 • SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA , Radovljica
 • SREDNJA ŠOLA ZAGORJE, Zagorje ob Savi
 • ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, Slovenj Gradec
 • UL EKONOMSKA FAKULTETA, Ljubljana
 • UL FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Ljubljana
 • UNIVERZA V MARIBORU, Maribor
 • VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD FRANA MILČINSKEGA, Smlednik
 • ZASEBNI VRTEC ZARJA d.o.o., Kamnik