Nasveti in FAQ
Nasveti

N + G funkcija


N+G-FUNKCIJA-2Dvojni profilni cilinder s to funkcijo po posebnem naročilu omogoča neodvisno vrtenje prstana preko jeder z obeh strani. To pomeni, da lahko ključavnico odklenemo z drugim ključem s katere koli strani, čeprav je prvi ključ ostal v ključavnici z nasprotne strani.  Tudi kadar se vrata slučajno zaprejo (npr. prepih) in je ključ ostal v ključavnici na nasprotni strani, problem lahko rešimo z drugim ključem. To funkcijo je možno vgraditi v cilindrične ključavnice, kjer je minimalna razdalja enega dela cilindra do centrale 27,5 mm. Za levo/desne ključavnice. Prilagoditi  jo je možno tudi v vse sisteme zaklepanja.

Uporabno v: apartmajih, stanovanjskih blokih, privatnih hišah, vhodnih in notranjih vratih, študentskih domovih, domovih za ostarele, energetskih objektih, transformatorskih postajah, industrijskih objektih, kleteh, hladilnicah, kotlovnicah, rastlinjakih, itd.

 

 FAQ


Kakšne so prednosti vaših varnostnih ključavnic za protivlomna vrata pred konkurenco?

Naš asortiment varnostnih ključavnic ima 50-letno tradicijo v imeni sestrskega podjetja CR Serrature iz Torina, predvsem na italijanskem in drugih mediteranskih trgih. V okviru prestrukturiranj znotraj grupe Securidev pa je v letu 2010 izveden prenos celotne proizvodnje teh ključavnic na Titan, kjer se nadaljuje posodabljanje in intenziven razvoj te grupe izdelkov. Na kratko lahko rečemo, da je naš asortiment varnostnih ključavnic primerljiv z največjima proizvajalcema MOTTURA in CISA, od katerih so cenovno ugodnejše, v primerjavi z vsemi ostalimi pa imamo bistveno več modelovs posebnimi funkcijami (blokada cilindra, prekodiranje, itd.)


Kateri modeli Titan cilindrov / ključev so zaščiteni in na kakšen način?

Zaščita naših modelov cilindrov in/ali njihovih ključev je relativno nova praksa pri nas. Delujoča integralna zaščita ima tri elemente: pravno (patent), fizično (aktivni element na ključu) in proceduralno (varnostna kartica). Pri modelih K6RX in T100RX imamo vložen patent pri ustrezni evropski instituciji, pri modeli T200 pa je le-ta že potrjen. V to skupino sodi tudi t.i. zaščita blagovne znamke: profila TR in TL (napis "TITAN" v jedru / na profilu ključa).


V katerih primerih ponujate modularne cilindre?

Zaradi značilnosti našega proizvodnega procesa izdelujemo profilne cilindre serijsko, iz enega kosa, do skupne dolžine 130 mm, pri čemer ena stran ne sme preseči 70 mm. Če pa želimo kupcem ponuditi daljše cilindre, jim ponudimo modularne, t.j. sestavljene iz več delov. Pri tem tehnično ločimo več načinov modularne montaže cilindrov, vendar je za kupca pomembno le, da pravilno opredeli svoje zahteve. Najdaljši modularni cilinder je 140 + 140 mm.


Zakaj Titan-ovi cilindri nimajo zaščite proti trganju?

Zadeva je v raziskovalno- razvojnem procesu. Želimo predstaviti takšno zaščiti proti trganju (lomljenju), ki bo res učinkovita in ne zgolj estetska oz. sama sebi namen. Čeprav so nekatere karakteristike profilnih cilindrov danes same po sebi umevne (t.j. jih ima vsa resna konkurenca), pa je potrebno izpostaviti dvoje: standard DIN/EN 1303, po katerem imamo certifikate za naše cilindre, natančno opredeljuje parametre in njihove vrednosti in na ta način cilindre primerno umešča; po drugi strani pa je pri uporabi cilidrov z usteznimi varnostnimi ščiti tovrstna zaščita odveč.