Medsebojno povezano zaklepanje

DOM-TITAN v sodelovanju s francoskim podjetjem DOM-RONIS predstavlja skupino izdelkov, s pomočjo katerih se na mehanski način zagotavlja varovanje okolja, v katerem se izvajajo dela. Preprečili bodo marsikatero poškodbo pri delu z elektromehanskimi napravami, posegih v elektro omaricah, instalacijah, idr., tako na ljudeh, kakor na opremi.

Z upoštevanjem vseh varnostnih vidikov in pravil varovanja se izdelajo mehanska varovala (ključavnice), katera so povezana v hierarhično strukturo operacij in preprečujejo kakršnokoli prekoračitev pravil. Sistem sloni na temelju „ujetega“ in „svobodnega“ ključa.

Zaklepni sistemi